Ние от Ерич ООД се виждаме в бъдеще като компания, която предлага на ценителите на качествените парфюми възможността да правят своя избор сред множеството аромати на Eyfel (Айфел), вдъхновени от парфюмите на световноизвестните марки, при това на ниски цени. За целта ние осигуряваме адекватно пазарно присъствие на всички парфюми от каталога на Eyfel (Айфел) и, за да отговаряме на постоянно повишаващи се нужди и изисквания на клиентите, ние откриваме пазарни тенденции и разработваме уникални в сектора предложения, в стемежа си да доставим на клиента повече, отколкото очаква. 


 За целта ние осигуряваме адекватно пазарно присъствие на всички парфюми от каталога на Eyfel (Айфел) и, за да отговаряме на постоянно повишаващи се нужди и изисквания на клиентите, ние откриваме пазарни тенденции и разработваме уникални в сектора предложения, в стемежа си да доставим на клиента повече, отколкото очаква.

Визията на компанията Eyfel (Айфел), като производител на парфюми и козметични продукти,  е да се налага убедително на динамичния пазар на потребителски стоки от масов характер, като измества конкурентите чрез успешно прилагане на формулата намаляване на цените за сметка на оптимизациите и повишаване на качеството за сметка на внедряването на нови технологии и усъвършенстването на човешкия ресурс.