Политиката за качество на парфюми Eyfel (Айфел) следва стратегия, ясно дефинирана от променящите се нужди на пазара на парфюми в целия свят. В основата на фирмената стратегия на Eyfel (Айфел) е производство и продажба на продукти в най-търсените сегменти на пазара на козметични продукти и парфюмерия.

В Eyfel (Айфел) се залага най-много на качеството на своите стоки. За да реализира своята политика за високо качество на продуктите и за да поддържа високо доверие между Клиента и Eyfel (Айфел), компанията въвежда система за управление на качеството, която изпълнява изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008. )

Непрекънатото развитие на съществуващите техники и технологии за производство на парфюми и козметика, плановото усъвършенстване на съоръженията и производствените технологии, повишаването квалификацията на вече обучения персонал, разширяването на производствената база и складовите мощности са онези цели на компанията Eyfel (Айфел), които ще имат  пряк ефект за повишаване на качеството на наливни парфюми Eyfel (Айфел) и козметичните продукти на компанията.